T.G.Albinoni

Adagio (housle a orchestr)

J.S.Bach

Toccata a fuga d moll BWV 565 (varhany)

Preludium a fuga c moll BWV 546 (varhany)

Preludium a fuga e moll BWV 548 (varhany)

Chorální preludium "V jednoho Boha věříme" BWV 681 (varhany)

Preludium a fuga c moll BWV 549 (varhany)

Chorální preludium "Otče náš" BWV 683 (varhany)

Pastorale F dur BWV 590 (varhany)

Concerto G dur BWV 592 - 1. věta (varhany)

- II. věta (varhany)

Preludium G dur BWV 541 (varhany)

Chorální preludium BWV 734 (varhany)

Chorální preludium C dur BWV 659 (varhany)

Toccata C dur BWV 564 - toccata (varhany)

- adagio (varhany)

Air (housle a orchestr)

Air (housle a varhany)

Air (smuteční dechovka)

Air (violoncello a varhany)

L.v.Beethoven

Smyčcový kvartet F dur op.135 - lento

Marcia funebre - ze symfonie Eroica (orchestr)

Symfonie č.5 "Osudová" - l.věta (orchestr)

Pro Elišku (klavír)

Patetická sonáta c moll (klavír)

Měsíční sonáta cis moll (klavír)

Předehra Egmont (orchestr)

Symfonie č.7 A dur - poco sostenuto (orchestr)

- allegretto (orchestr)

Symfonie č. 8 F dur - tempo di menuetto (orchestr)

Předehra Leonora III (orchestr)

J.Benda

Grave (housle a orchestr)

L.Bernstein

Maria (zpěv K.Gott, orchestr)

Á.Bilk (interpretace na klarinet s orchestrem)

Stranger on the shore (Cizinec na pobřeží)

La Paloma

Měsíční řeka (Mereer)

R.Binge

Alžbětínská serenáda (orchestr)

G.Bizet

L' Arlesienne - adagietto (orchestr)

- minuetto (flétna a klavír)

V.Blodek

Východ měsíce - z opery "V studni" (orchestr)

L.Boccherini

Menuet celebre (housle a orchestr)

A.Borodin

Smyčcový kvartet D dur op.2 - nocturno

M.Bottcher

Poklad na Stříbrném jezeře - ze stejnojmenného filmu (orchestr)

J.Brahms

Houslový koncert D dur - allegro non troppo

- adagio

M.Bruch

Houslový koncert č.l g moll - předehra, allegro moderato

- adagio

M.Bureš

Vyznání (trubka a orchestr)

Caccini

Ave Maria (zpěv latinsky A.Bocelli a orchestr)

H.Carmichael

Hvězdný prach (orchestr)

A.Celentano

Závidím (zpěv N.Urbánková a orchestr)

A. Corelli

Sarabande (violoncello a varhany)

P.I.Čajkovský

Klavírní koncert b moll č.I op.23 - I.věta allegro non troppo

- 2.věta andantino simplice

Labutí jezero - l.obraz 2.dějství (orchestr)

Andante cantabile (housle a orchestr)

Symfonie č.4 f moll op.36 - andante (orchestr)

- andantino (orchestr)

Podzimní píseň op.37 (violoncello a varhany)

R.Drigo

Harlekýnovy miliony (klavír a orchestr)

J.L.Dusík

Sonáta c moll - allegro (harfa)

- andantino (harfa)

A.Dvořák

Smyčcový kvartet F dur op.96 - lento

Largo - ze symfonie č.9 "Novosvětská" (varhany)

Largo - ze symfonie č.9 "Novosvětská" (orchestr)

Když mne stará matka (orchestr)

Když mne stará matka (violoncello a varhany)

Měsíčku na nebi hlubokém - z opery "Rusalka" (zpěv G.Beňačková)

Humoreska (housle a orchestr)

Nocturno op.40 (housle a orchestr)

Symfonie č.7 d moll:

Allegro maestoso (orchestr)

Poco adagio (orchestr)

Finale - allegro (orchestr)

Biblické písně (klavír, varhany, zpěv):

Oblak a mrákota je vůkol Něho

Skrýše má a pavéza má

Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou

Hospodin je můj pastýř

Bože! Bože! Píseň novou

Slyš, ó Bože, volání mé

Při řekách babylonských

Popatřiš na mne

Pozdvihuji očí svých

Zpívejte Hospodinu píseň novou

Requiem (zpěv latinsky M Hajossiová,V.Soukupová, J.Kundlák, P.Mikuláš):

Requiem aeternam

Graduale

Dies irae

Tuba mirum

Quid sum miser

Recordare, Jesu pie

Confutatis maledictis

Lacrimosa

G.Fauré

Ave Maria (zpěv latinsky Z.Kloubová, varhany)

Zd.Fibich

Poem (orchestr)

Poem (smuteční dechovka)

C.Franck

Ave Maria (zpěv latinsky Z.Kloubová, varhany)

R.Friml

Indiánská píseň lásky (orchestr)

G.Gershwin

Rapsodie v modrém (orchestr)

A.Glenn

Cesta rájem (zpěv K.Gott)

E.Gold

Exodus (orchestr)

Ch.Gounod

Ave Maria (zpěv italsky Z.Kloubová, varhany)

Ave Maria (zpěv latinsky A.Bocelli, orchestr)

7104 Ave Maria (housle a varhany)

7503 Ave Maria (violoncello a varhany)

Ed.Grieg

Solvejžina píseň (orchestr)

F.X.Gruber

Tichá noc, svatá noc (zpěv česky S.Jeřábková, varhany)

Tichá noc, svatá noc (zpěv anglicky A Bocelli, orchestr)

Tichá noc, svatá noc (housle a varhany)

G.F.Handel

Largo (housle a orchestr)

Largo (housle a klavír)

Largo (violoncello a varhany)

A.Hartauer

Na krásné Šumavě (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

K.Hašler

Ta naše písnička česká (zpěv P.Heidinger, dechovka)

Ta naše písnička česká (klavír)

Na Císařské louce stojí řada topolů (zpěv V.Preiss, orchestr)

Měsíc se líbal něžně s Vltavou (zpěv V.Preiss, orchestr)

Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká (zpěv V.Preis, orchestr)

J.Haydn

Andante cantabile (housle a orchestr)

Houslový koncert C dur - allegro moderato

- adagio

- finale

Houslový koncert G dur - allegro moderato

- adagio

- allegro

Houslový koncert B dur - allegro con giusto

- adagio

- tempo di menuetto

T.Hořínek

Udělej mi křížek, maminko (zpěv skupina Jeseteři)

Ch.Chaplin

Světla ramp (orchestr)

L.Cherubini

Ave Maria (zpěv latinsky Z.Kloubová, varhany)

F.Chopin

Klavírní koncert č.2 f moll - larghetto

Nocturno Č. 2 Es dur (klavír)

Etuda č.3 E dur (klavír)

Preludium č.15 Des dur (klavír)

Scherzo č.2 b moll (klavír)

Klavírní sonáta č.2 b moll- "Smuteční"

Vyznání lásky (housle a klavír)

M.Jarre

Krásné je žít (orchestr)

A.Jelen

Zasviť mi ty slunko zlaté (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Zasviť mi ty slunko zlaté (lesní rohy)

Kacerovský

Už troubějí (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

F.Korda

Až ztichnou bílé skály (zpěv skupina Westmeni)

L .Kusik

Čas pro nás (trubka a orchestr)

J.Lennon

Yesterday (zpěv Beatles)

R.Leoncavallo

Ave Maria (zpěv latinsky Z.Kloubová, varhany)

P.Lincke

Byl jednou jeden král (klavír a orchestr)

F.Liszt

Orfeus - symfonická báseň (orchestr)

J.Malásek (klavírní interpretace)

Romantický klavír

Měsíční řeka / H.Mancini

Lásko / J.Wykrent

Balada pro Adélku / Senneville, Toussant

Oh, baby, baby / B.Ondráček

Pojď se mnou, lásko má / B.Ondráček

Valčík na rozloučenou / skotská lidová

Nostalgický klavír

Rozkoš lásky / J.P .Martini

Byl jednou jeden král / P.Lincke

Serenáda / E.Toselli

Harlekýnovy miliony / R.Drigo

Narcis / E.Nevin

Ta naše písnička česká / K.Hašler

Barcarolla / J.Offenbach

B.Marcello

Adagio (housle a orchestr)

J.P .Martini

Rozkoš lásky (klavír a orchestr)

P.Mascagni

Santa Maria (zpěv latinsky A.Bocelli)

Cavalleria rusticana - intermezzo (smuteční dechovka)

J.Massenet

Meditace z opery Thais (housle a klavír)

F.Mendelssohn - Bartholdy

Píseň beze slov (housle a orchestr)

Píseň beze slov (violoncello a varhany)

Houslový koncert e moll - allegro molto appassionato

- andante

Mereer

Měsíční řeka (klarinet a orchestr)

A.V.Michna

Chtíc aby spal (housle)

Žehnání se světem (smuteční dechovka)

Andělské přátelství (smuteční dechovka)

E.Morricone

Harmonika - z filmu Tenkrát na Západě (orchestr)

Once upon a time in the West - Tenkrát na Západě (hoboj)

W.A.Mozart

Koncert Es dur pro lesní roh a orchestr - K.41 7 (andante)

- K.447 (romance)

- K.495 (romance)

Divertimento D dur KV 136-allegro (orchestr)

Divetrimento B dur - KV 137 - andante (orchestr)

Divertimento F dur - KV 138 - allegro (orchestr)

Ukolébavka: Hajej můj princi a spi (violoncello a varhany)

Malá noční hudba - allegro (orchestr)

- romance - andante (orchestr)

Koncert pro klarinet A dur - adagio

Koncert pro housle G dur - adagio

Ave Verum (housle a orchestr)

Ave Verum (zpěv latinsky A.Bocelli)

Ave Verum (smuteční dechovka)

Serenáda č.7 D dur "Haffnerova" - andante (housle a orchestr)

- adagio (housle a orchestr)

Divertimento č.6 C dur - thema, andante (flétna a trubka)

- andante (flétna a trubka)

Largo (smuteční dechovka)

Requiem (zpěv latinsky Y.Kenny, J.Walker, W.Kendal, D.Wilson - Johnson)

Introitus

Kyrie

Dies irae

Rex tremendae

Lacrimosa

Hostias

Sanctus

Agnus Dei

Lux aeterna

O.Nedbal

Valse triste (orchestr)

J.Nedvěd

Kamarád (zpěv skupina Brontosauři)

E.Nevin

Narcis (klavír a orchestr)

Niedermeyer

Pieta Signore (zpěv italsky A.Bocelli)

J.Offenbach

Barcarolla (orchestr)

B.Ondráček

Oh baby, baby (klavír a orchestr)

Pojď se mnou, lásko má (klavír a orchestr)

B.Owens

Až příje ten den (zpěv M.Tučný)

J.Pecelius

Lovecká (myslivecké Halali)

V.Popelka

Vyznání (housle a orchestr)

E.Prkno

Ascalona (zpěv skupina Rackové)

A.G.Rubinstein

Melodie op.3 (housle a orchestr)

Z.Rytíř

Tam u nebeských bran (zpěv M.Tučný)

C.Saint-Saens

Ave Maria (zpěv latinsky Z.Kloubová, varhany)

Labuť (orchestr)

Labuť (violoncello a varhany)

F.Schubert

Ave Maria (housle a klavír)

Ave Maria (zpěv německy Z.Kloubová, varhany)

Ave Maria (zpěv italsky A Bocelli, orchestr)

Ave Maria (violoncello a varhany)

Mille cherubini in coro (zpěv italsky A Bocelli)

Zastaveníčko (orchestr)

R.Schumann

Snění (klavír)

Snění (housle)

Snění (violoncello a varhany)

Večerní píseň (violoncello a varhany)

Adagio z koncertu a moll (violoncello a varhany)

J.Sibelius

Valse triste (orchestr)

V.Skoupý

Vlajka vzhůru letí (zpěv skupina Westmeni)

B.Smetana

Vltava (orchestr)

Z českých luhů a hájů (orchestr)

Vzpomínka op. 4 (violoncello a varhany)

Sonneville

Balada pro Adélku (klavír)

P.Spálený

Až mě andělé zavolají k sobě (zpěv P.Spálený)

J.Suk

Píseň lásky (orchestr)

Houslové sólo z pohádky "Radůz a Mahulena"

Školka

Cikán černý (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)

V pošumavském kraji (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

D.Tiomkin

Bud' pořád se mnou - z filmu V pravé poledne (orchestr)

E.Tosseli

Serenáda (orchestr)

J.Uhlíř

Holubí dům (zpěv J.Schelinger)

K.Vacek

Loučím se s vámi, moji věrní kamarádi (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc)

Nikdy se nevrátí pohádka mládí (dechovka - zpěv M.Svobodová

P.Heidinger)

D.Vačkář

Vzpomínka na Zbiroh (housle a orchestr)

Vangelis

Dobytí ráje (orchestr)

Monastery of la Rabida (zpěv - krátce sbor)

West across the ocean (orchestr)

F.M.Veraccini

Largo (housle a orchestr)

G.Verdi

Nabucco - Sbor židovských otroků (zpěv italsky, sbor)

Ave Maria (zpěv italsky Z.Kloubová, varhany)

Ingemisco (zpěv latinsky A.Bocelli, orchestr)

L.Vinci

Sonáta č.l pro flétnu a klavír - adagio

- largo

A.Vivaldi

Čtvero ročních období - Jaro - largo (orchestr)

Čtvero ročních období - Podzim - adagio molto (orchestr)

Čtvero ročních období - Zima - largo (housle orchestr)

Voborský

Chaloupky pod horami (zpěv B.Tůmová, J. Oplt, dechovka)

R.Wagner

Siegfried - Idyla (orchestr)

A.L.Webber

Vzpomínka (housle a orchestr)

J.Wykrent

Lásko (klavír a orchestr)

Znamínko

Mámy, vy naše české mámy (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

J.L.Zvonař

Čechy krásné, Čechy mé (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Čechy krásné, Čechy mé (lesní rohy)

České národní a lidové písně

Zelení hájové (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Zahučaly hory (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Loučení, loučení (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Ó řebíčku zahradnický (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Ach synku, synku (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Lásko, Bože, lásko (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Rodné brázdy (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Už mi koně vyvádějí (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Byla noc krásná, májová (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

Loučím se s vámi moji věrní kamarádi (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varh.)

Akáty bílé, žaluji vám (zpěv S. Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

Pod tou naší starou lípou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

Tatíčku starý náš (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Do lesíčka na čekanou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

U studánky seděla (zpěv S. Jeřábková, varhany)

Můj otec rybářem byl (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

Hájku, háječku (varhany)

Koupím já si koně vraný (zpěv J.Zoch, dechovka)

Malý hošík černovlasý (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)

Chaloupky pod horami (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)

Už troubějí (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

Cikán černý (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)

Spadl lístek z javora (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

Široký, hluboký, ty vltavský tůně (zpěv V.Příkazská, dechovka)

Jihočeské a šumavské písně

Vesničko má pod Šumavou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

Už se ten Tálínský rybník nahání (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Na krásné Šumavě vesnička je malá (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

V pošumavském kraji (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

Když jsem já šel tou Putimskou branou (zpěv J.Bárta, orchestr)

Široký, hluboký, ty vltavský tůně (zpěv V.Příkazská, orchestr)

Písničky o maminkách

Maminko, mámo, šel bych rád (zpěv S.Jeřábková, Z Šulc, varhany)

Nejsmutnější loučení je s mámou (zpěv S.Jeřábková, Z.Šulc, varhany)

Mámy, vy naše české mámy (zpěv S.Černá, J.Oplt, dechovka)

Udělej mi křížek, maminko (zpěv skupina Jeseteři)

Moravské písně

Moravo, Moravo, Moravěnko milá (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Morava krásná zem (zpěv, dechovka)

Rožnovské hodiny (trubka a orchestr)

Za tú horu, za vysokú (zpěv K.Nešporová, J.Černý, J.Beran, orchestr)

Teče voda, teče (zpěv V.Příkazská, orchestr)

Když sem šel z Hradišťa (zpěv J.Černý, orchestr)

Konopa, konopa (zpěv Z.Hovorková, B.Šebetovská, orchestr)

V širém poli studánečka (zpěv J.Severinová, orchestr)

Až pojedu orat (zpěv J.Černý, orchestr)

Polečko zorané (zpěv F.Fatěna, orchestr)

Zasvítil měsíc nad huménko (zpěv J.Severinová, orchestr)

Smutný večer (zpěv L.Kasková, M Prajková, orchestr)

Bez tebjá, cérečko (zpěv J.Černý, orchestr)

Dybych já byl selským synkem (zpěv J.Černý, orchestr)

Seděl sokol na javori (zpěv J.Černý, orchestr)

Padá, padá rosenka (zpěv J.Černý, orchestr)

Od starej Břeclavi (zpěv J.Černý, orchestr)

Dobrú noc, má milá (zpěv J.Černý, orchestr)

Trampské písně

Odešel kamarád (zpěv)

My pluli dál a dál (zpěv J.Zoch, dechovka)

Pampelišky / Děvče z Montany (zpěv J.Kníže, J.Veřtat)

Kamarád (zpěv skupina Brontosauři)

Montgomery - Jižní eskadrona (zpěv skupina Hluchá ucha)

Vlajka vzhůru letí (zpěv skupina Westmeni)

Bílé skály (zpěv skupina Westmeni)

Ascalona (zpěv skupina Rackové)

Různé

Závidím (zpěv N.Urbánková)

Blíž k Tobě, Bože můj (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Blíž k Tobě, Bože můj (smuteční dechovka)

Důvěřuj se v Pána (zpěv S.Jeřábková, varhany)

Vyzvánění zvonů

Aloha oe -tichomořská (orchestr)

Valčík na rozloučenou (orchestr)

Valčík na rozloučenou (klavír a orchestr)

Modrý sarafán - ruská lidová (orchestr)

Večerka (trubka a sbor)

La Paloma (klarinet a orchestr)

Stavěli tesaři zedníkům lešení (dechovka)

Cestička k Mayerovce - hornická (dechovka)

Harmonika -z filmu Tenkrát na Západě (orchestr)

Poslední růže - irská lidová (trubka a orchestr)

Slyšíš jak zvoní (zpěv J.Ducháčková, dechovka)

Hörst du die Glocken (zpěv německy J.Ducháčková, dechovka)

Maria (zpěv K.Gott, orchestr)

Cesta rájem (zpěv K.Gott, orchestr)

Loučení s domovem (smuteční dechovka)

Úkol dokonán (smuteční dechovka)

Myslivecké halali

Tenkrát na Západě (orchestr)

Hajej můj princi a spi (violoncello a varhany)

Kde domov můj - hymna ČR (orchestr)


 

Seznam skladeb ke stažení


 

Návrat na výběr skladeb

News