REPERTOÁR uměleckých souborů a sólistů Velká obřadní síň krematoria Strašnice

 SMYČCOVÉ KVARTETO

- klasické skladby str. 2

- církevní skladby str. 4

- ukolébavky str. 4

- sničky Karla Hašlera str. 4

- národní, lido a populární písně str. 5


KVARTETO LESNÍCH ROHŮ

- klasické skladby str. 5

- výběr z oper a operet str. 6

- církevní skladby str. 6

- lidové a národní písně str. 7

- písničky Karla Hašlera str. 7

- populární skladby str. 8


ZPĚV S DOPROVODEM VARHAN


Sólové skladby pro ženský hlas

- klasické skladby str. 8

- církevní skladby str. 9

- národní a lidové písně str. 9

Sólové skladby pro mužský hlas

- klasické skladby str. 10

- církevní skladby str. 10

- národní a lidové písně str. 10


Výběr z repertoáru pěveckého dua

- klasické skladby str. 11

- církevní skladby str. 11

- národní a lidové písně str. 11

- populární písně str. 11Poznámka:

Skladby uvedené v seznamu se uvádějí buď v původním znění nebo v úpravách

pro komorní soubory a sólisty. Z rozsáhlejších skladeb, jako např. symfonií, sonát,

kvartetů apod., se většinou uvádějí části pomalých vět, z operní hudby pak arie,

případně volně zpracované hlavní melodie. Nedílnou součásti hudební složky obřadu

je varhanní hra.

Veškeré podrobnosti týkající se výběru a pořadí skladeb je možno domluvit

prostřednictvím obřadníka přímo v obřadní síni.

SMYČCOVÉ KVARTETO


KLASICKÉ SKLADBY


J. S. Bach - Air (ze suity D-dur)

- Přijď, smrti má (chorál)

L. van Beethoven - Andante (část 2. věty symfonie č. V- 10 Osudové“ )

- Andante cantabile (úryvek z klavírní sonáty op. 13 10 Patetické“)

- Anděl lásky (téma z klavírní sonáty "Appassionata ")

- Allegretto (část 2. věty symfonie č. VII)

- Largo appassionato (úryvek z klavírní sonáty op.2)

- Smuteční pochod (ze symfonie Č. III - 10 Eroica ")

V. Blodek - Východ měsíce (z opery 10 V studni“)

J. Brahms - Ukolébavka

P. I. Čajkovskij - Andante (část 1. věty symfonie č. VI - 10 Patetické“)

- Andante cantabile (ze smyčcového kvarteta op. 11)

- Elegie ze serenády pro smyčce

- Ranní modlitba

A. Dvořák - Americký kvartet

- Cypřiše, č. 9

- Humoreska

- Kéž duch můj sám (z cyklu 10 Čtyři písně, op. 82)

- Když mne stará matka (z cyklu 10 Cigánské melodie“)

- Largo (ze symfonie č. IX - 10 Novosvětské“)

- Měsíčku na nebi hlubokém (z opery 10 Rusalka“)

- Hospodin jest můj pastýř ( z cyklu 10 Biblické písně“)

Zd. Fibich - Moderato (z cyklu 10 Nálady, dojmy a upomínky“)

- Poem

F. v. Flotow - Poslední růže (z opery 10 Marta“)

C. Franck - Andante (ze sbírky klavírních skladeb)

Ch. Gounod - Ave Maria

E. Grieg - Assina smrt (ze scénické hudby k Ibsenově hře " Peer Gynt“)

- Solvejžina píseň lze scénické hudby k Ibsenově hře "Peer Gynt"l

G. F. Händel - Largo (z opery 10 Xerxes“)

J. Haydn - Largo (ze smyčcového kvarteta)

F. Chopin - Preludium Č. 20-c-moll

- Preludium Č. 6-h-moll

- Smuteční pochod (z klavírní sonáty b-moll)

- Vyznání lásky

J. Jindřich - Ukolébavka

J. Kocián - Ukolébavka

R. Leoncavallo - Mattinata

P. Mascagni - Intemezzo sinfonico (z opery" Cavalleria rusticana ")

F. Mendelshon - Bartholdy - Píseň beze slov

W. A. Mozart - Malá noční hudba (2.věta)

- Ave verum

- Téma k variacím (z klavírní sonáty A-dur)

- Ukolébavka

O. Nedbal - Valse triste

J. Offenbach - Barcarola (z opery" Hoffmannovy povídky ")

M. Reger - Ukolébavka

F. Schubert - Allegro moderato (část 1. věty z " Nedokončené symfonie ")

- Andante ( ze smyčcového kvarteta" Smrt a dívka ")

- Ave Maria

- Ukolébavka

- Úryvek z kvartetu a-moll

- Zastavečko

R. Schumann - Snění

B. Smetana - Když Zdeněk můj ... (z opery" Dalibor ")

- Largo sostenuto ( ze smyčcového kvarteta" Z mého života ")

- Letěla bělounká holubička (z opery" Hubička ")

- Matičko Boží

- Věrné milování (z opery ti Prodaná nevěsta ")

J. Suk - Barcarola

- Píseň lásky (z klavírního cyklu op. 7, č. 1)

- Pohádka (suita k Zeyerově hře " Raz a Mahulena“)

- Serenáda pro smyčce (část)


G. Verdi - Předehra k 3. dějství opery" La Traviata "

- Předehra k opeře ti Nabucco ti

R. Binge - Alžbětinská serenáda

C. A. Bixio - Mámo

R. Burns–Ch. Hot - Valčík na rozloučenou

E. Carosio - Ritorna

E. Elgar - Pozdrav lásky

O. Hasse - Canzona

A. J elen - Zasviť mi, ty slunko zlaté

J. Křička - Bábinčin maršovský valčík

G. Langer - Babička

J. Lennon/P. McCartney - Yesterday

McDowell - Planá že

E. Nevin - Narcis

F. Pácal - Rudé že

K .Patzner - Herkulovy lázně

J. Strauss - Na krásném modrém Dunaji

F. v. Suppé - Básník a sedlák (úryvek z předehry k opere)

M. Theodorakis - Akropolis

E. Tosselli - Serenáda

V. Vkář - Vzpomínka na Zbiroh

R. L. Vašata - Annabella

R. Zamrzla - Gondoliéra

S. Yradiér - La Paloma


CÍRKEVNÍ SKLADBY


Ave Maria (Ch. Gounod)

Ave Maria (F. Schubert)

Ave verum (W. A. Mozart)

Blíž k Tobě

Col slaven (D. S. Bortňanskij)

Důvěřuj v Pána

Když slunce zář

Ó ujmi ruku moji

Slsrdce


UKOLÉBAVKY


J. Brahms - Ukolébavka

J. Jindřich - Ukolébavka

J. Kocian - Ukolébavka

M. Reger - Ukolébavka

B. Smetana - Letěla bělounká holubička (z opery II Hubička ")

- Hajej, můj andílku (z opery II Hubička ")

- Spi, děťátko


PÍSNIČKY KARLA HAŠLERA


Když nad Prahou se večer uklání

Když se dívám z Vyšehradu

Na císařské louce

Po starých zámeckých schodech

Vltavo, Vltavo

V tom starém domě


NÁRODNÍ, LIDOVÉ A POPULÁRNÍ PÍSNĚ

Ach, synku, synku

Akáty

Čechy krásné, Čechy mé

Darovalo mi děvčátko

Dobrú noc, má milá

Do lesíčka na čekanou

Dumka o ptáčkovi

Havířova růže

Hoši od Zborova

Hřbitove, hřbitove

Irská píseň

Již opět z věže zaznívá

Koupím já si

Lásko, Bože, lásko

Lešetínský kovář

Letěli holubi

Loučení, loučení

Loučím se s vámi

Malý hošík černovlasý

Maminko, mámo

Modré oči

Nad Berounkou

Nejsmutnější loučení je s mámou

Nikdy se nevrátí

Noc májová

Osiřelo dítě

Poslední polibek

Postavím si chaloupku

Povstaňte, kamarádi

Pryč a pryč je všechno

Putimská brána

Rodné brázdy

Rožnovské hodiny

Santa Lucia

Skotská píseň

Stavěli tesaři

Sulika

Talínský rybník

Už mě koně vyvádějí

Vesničko má

Zahučely hory

Zelení hájové

Znám já jeden krásný zámek

Zapomeň, že se loučíme

Zvonky v Loretě

Zelené háje

Zazpívám si malou písničku


KVARTETO LESNÍCH ROHŮ

KLASICKÉ SKLADBY


J. S. Bach - Chorál

L. van Beethoven – Andante (úryvek z 2.věty II. symfonie)

J. Brahms - Ukolébavka

P. I. Čajkovskij - Pohřeb panenky

A. Dvořák - Largo (ze symfonie č. IX - „Novosvětské“)

Ch. W. Gluck – Na rozloučenou

E. Grieg - Assina smrt (ze scénické hudby k Ibsenově hře" Peer Gynt ")

- Solvejžina seň (ze scénické hudby k Ibsenově e "Peer Gynt")

W. A. Mozart - Largo

- Ukolébavka

B. E. Müller - Religioso

P. Oberthor - Andante religioso

V. Říhovský - Ztichla ústa, zmlkly rety

F. Schubert - Zastaveníčko

B . Smetana - Úryvek ze symfonické básně II Z českých luhů a hájů II

J. Suk - Smuteční hudba (ze scénické hudby k Zeyerově hře" Raz a Mahulena“)

F. Škroup - Kde domov můj


VÝBĚR Z OPER A OPERET


V. Blodek - Východ měsíce ( z opery " V studni ")

F. v. Flotow - Poslední růže (z opery II Marta ")

P. Lincke - Prožil jsem pohádku krásnou (z operety II V říši Indrově")

O. Nedbal - Modlitba (z operety II Polská krev ")

G. Rossini - Úryvek z předehry k opeře II Semiramis II

B. Smetana - Letěla bělounká holubička ( z opery II Hubička ")

G. Verdi - Úryvek z 1. dějství opery" Rigoletto"

- Úryvek ze 3. dějství opery " La Traviata "

R. Wagner - Sbor poutníků z opery II Tannhäuser "

C. M. von Weber - Úryvek z předehry k opeře II Čarostřelec "

- Modlitba Agáty (z opery II Čarostřelec“)


CÍRKEVNÍ SKLADBY


Anděl lásky (Beethoven)

Ave Maria (Schubert)

Aj stojím u dveří Tvých

Blíž k Tobě, Bože můj

Bože, před Tvou velebností

Col slaven

Důvěřuj v Pána

Když slunce zář

Klekání

K nebesům dnes zaleť, písni

Lurdská

Můj úkol dokonán

Modlitba (Smetana)

Matičko Boží

Ó, ujmi ruku moji

Sláva Bohu

Sanctissima

Sanctus (Schubert)

Sbohem, má radosti

Slyš, poutníče (Fleming)

Tichá noc, svatá noc

Tisíckrát pozdravujeme Tebe

Vezmi, Pane, život můj


LIDOVÉ A NÁRODNÍ PÍSNĚ


Ach, synku, synku

Akáty

Čechy krásné

Černé oči

Dobrú noc

Do lesíčka na čekanou

Ej, od Buchlova

Ej, přeletěl ptáček

Hřbitove, hřbitove

Horo, horo, vysoká jsi

Chaloupky pod horami

Já jsem malý mysliveček

Jde potok lučinou

Jednou budem

Kam jsi prchlo, moje zlaté mládí

Lásko, Bože, lásko

Lešetínský kovář

Letěli holubi

Loučení, loučení

Loučím se s vámi

Moravo, Moravo

Maminko, mámo

Malý hošík černovlasý

Mně darovalo děvčátko

Noc májová

Nad Berounkou

Nejsmutnější loučení je s mámou

Nikdy se nevrátí

Ó, hřebíčku zahradnický

Písnička mládí

Pod tou naší starou lípou

Povstaňte, kamarádi

Pryč a pryč je všechno

Putimská brána

Pytlák

Rodné lány

Rodný dům

Rožnovské hodiny

Spi, děťátko, spi

Stavěli tesaři

Sulika

Tatíčku starý náš

Teče voda teče

Talínský rybník

Tam na stráni

Tam tichou nad Lužnicí

Už mně koně vyvádě

U panského dvora

Už troubějí na horách jeleni

Vesničko má pod Šumavou

Volha, Volha

Vy stromečky okolo Břežánky

Zahučely hory

Zasviť mi, ty slunko zlaté

Zelení hájové


PÍSNIČKY KARLA HAŠLERA


Když se dívám z Vyšehradu

Na císařské louce

Po starých zámeckých schodech

Vltavo, Vltavo


POPULÁRNÍ SKLADBY


Babička

Bábinčin maršovský valčík

Carevič

Černé Kladno

Exodus

Hornická růže

Hi od Zborova

Hlasy domova

Již opět z věže zaznívá

Jiřiny

Legionářská večerka

Lovecké halali

Myslivecký budíček

Myslivecká modlitba

Můj život samé utrpení

Na shledanou

Olivo, olivo

Růženko má, dřímej

Slza

Večerka

Večerní zastaveníčko

Vzpomínka na Zbiroh


ZPĚV

/s doprovodem varhan/


SÓLOVÉ SKLADBY PRO ŽENSKÝ HLAS


KLASICKÉ SKLADBY

J. S. Bach - Přijď, smrti má

A. Dvořák - Hospodin jest můj pastýř (z cyklu " Biblické písně ")

- Když mne stará matka (z cyklu " Cigánské melodie ")

- Largo (ze symfonie č. IX - " Novosvětské ")

- Popatřiž na mne (z cyklu " Biblické písně ")

- Synáčku, květe můj (ukolébavka Julie z opery " Jakobín ")

Z. Fibich - Poem

- Má dívenka jak růže je

J. B. Foerster - Vy oči dávno zavřené (z cyklu " Vzpomínky ")

E. Grieg - Cestou k domovu

- Solvejžina píseň (ze scénické hudby k lbsenově hře " Peer Gynt ")

- Tys láska má

Ch. Gound - Ave Maria (latinský text)

G. F. Händel - Largo (z opery " Xerxes ")

F. Mendelsohn-Bartholdy - Když dva se loučí

W. A. Mozart - Ukolébavka

V. Novák - Až přejde den

F. Schubert - Ave Maria

- Lípa

- Ty můj jsi klid

- Zastaveníčko

R. Schumann - Ach, poprvé dnes působíš mi žal

- Květ lotosu

B. Smetana - Kdo v zlaté struny zahrát zná (z cyklu " Večerní písně ")

- Letěla bělounká holubička (z opery " Hubička ")

- Nekamenujte proroky (z cyklu " Večerní písně ")

C. Saint-Saëns - Árie Dalily (z opery "Samson a Dalila ")

A. Thomas - Znáš ten kraj (árie Mignon z opery tf Mignon")

G. Bargoni - Podzimní koncert

R. Burns-Ch. Hot - Valčík na rozloučenou

H. Dohnal - Ve vzpomínkách

R. Friml - Indiánská píseň lásky

J. Grossman - Závidím

K. Hašler - Vltavo, Vltavo

- Česká písnička

J. Křička - Bábinčin maršovský valčík

M. Laparcerio - Moje srdce housle jsou

L. Podéšť - Zavátý chodníček

S. de Yradier - La Paloma


CÍRKEVNÍ SKLADBY

A. Dvořák - Hospodin jest můj pastýř (z cyklu" Biblické písně" )

- Popatřiž na mne (z cyklu" Biblické písně ")

Ch. Gound - Ave Maria (latinský text)

F. Schubert - Ave Maria


NÁRODNÍ A LIDOVÉ PÍSNĚ


Výběr národních a lidových písní v podáni sólové zpěvačky je možno provést dle

seznamu uvedeného v oddíle" pěvecké duo ".SÓLOVÉ SKLADBY PRO MUŽSKÝ HLAS


KLASICKÉ SKLADBY


J. S. Bach - Přijď, smrti má

A. Dvořák - Hospodin jest můj pastýř (z cyklu " Biblické písně ")

- Když mne stará matka (z cyklu " Cigánské melodie ")

- My cizinou jsme bloudili (z opery " Jakobín ")

- Popatňž na mne (z cyklu ti Biblické písně“)

J. B. Foerster - Vy oči dávno zavřené (z cyklu ti Vzpomínky ")

Ch. Gounod - Ave Maria (latinský text)

E. Grieg - Tys láska má

G. F. Händel - Largo (z opery " Xerxes“)

F. Mendelsohn-Bartholdy - Když dva se loučí v pláči

V. Novák - Až přejde den

F. Schubert - Ave Maria (český text)

- Ty můj jsi klid

- Zastaveníčko

B. Smetana - Kdo v zlaté struny zahrát zná (z cyklu ti Večerní písně“)

- Nekamenujte proroky (z cyklu " Večerní písně ")

J. Červený - Písnička mládí

H. Dohnal - Ve vzpomínkách

R. Friml - Za tichých nocí (z cyklu t i Závišovy písně ")

J. Malát - Což neřekl ti zrak můj tisíckrát

V. J. Novotný - V náruči Boží

R. L. Vašata - Ta česká píseň


CÍRKEVNÍ SKLADBY


A. Dvořák - Hospodin jest můj pastýř (z cyklu" Biblické písně ")

- Popatňž na mne (z cyklu " Biblické písně ")

Ch. Gounod - Ave Maria (Latinský text)

F. Schubert - Ave Maria (český text)


NÁRODNÍ A LIDOVÉ PÍSNĚ


Výběr národních a lidových písní v podání sólového zpěváka je možno provést dle

seznamu uvedeného v oddíle" pěvecké duo ".


VÝBĚR Z REPERTOÁRU PĚVECKÉHO DUA

KLASICKÉ SKLADBY


L. van Beethoven - Anděl lásky

A. Dvořák - Largo (ze symfonie č. IX - " Novosvětské ")

Z. Fibich - Poem (ze symfonické selanky " V podvečer ")

J. Fauré - Poesie

F. Schubert - Lípa

B. Smetana - Má hvězda (úprava ženského sboru)


CÍRKEVNÍ SKLADBY


Anděl lásky (L. van Beethoven)

Blíž k Tobě, Bože můj

Důvěřuj v Pána

Když slunce zář


NÁRODNÍ A LIDOVÉ PÍSNĚ


Ach, synku, synku

Dobrú noc, má milá

Horo, horo, vysoká jsi

Lásko, Bože, lásko

Loučení, loučení

Moravo, Moravo

Noc májová

Ó, hřebíčku zahradnický

Rodné brázdy

Sbohem buď údolí

Sulika

Talínský rybník

Už mně koně vyvádě

Vesničko má pod Šumavou

Zahučely hory

Zasviť mi ty slunko zlaté

Zelení hájové


POPULÁRNÍ PÍSNĚ


Až bílé konvalinky vykvetou

Bílé skály (trampská píseň)

Bože, jaké ráno (spirituál)

Čechy krásné, Čechy mé

Indiánská píseň lásky (R. Friml)

Již dozněl zvonku hlas (hornická píseň)

Již opět z věže zaznívá (hornická píseň)

La Paloma (S.de Yradiér)

Loučím se s vámi, věrní kamarádi

Maminko, mámo, šel bych rád

Mně darovalo děvčátko

Nejsmutnější loučení je s mámou

Plavali plavci

Povstaňte, kamarádi (trampská píseň)

Ta naše písnička česká (K. Hašler)

Večerní píseň

Vítr ví své (M. Theodorakis)

Vltavo, Vltavo (K. Hašler)


Seznam skladeb ke stažení


Návrat na výběr skladeb

Pohřební služba Praha

Pohřební služba Praha 3
Kubelíkova 53
Otevírací doba:
Po - Pá 8 - 16 hod.
Detail pobočky

cc_loga 
Pohřební služba Praha 4

Pod višňovkou 1661/35 (budova Bosch naproti FTN)
Otevírací doba:
Po - Pá 8 - 16:30 hod.
So - Ne 10 - 14 hod.
Detail pobočky

Pohřební služba Praha 6
V.P. Čkalova 8 
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 15.30 hod.
Detail pobočky

Pohřební služba Praha 9 
Freyova 235/7 (Harfa)
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 15.30 hod
Detail pobočky

cc_loga 
Pohřební služba Praha 10 
U Vršovického hřbitova 7
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 15.30 hod
Detail pobočky

Pohřební služba Benešov u Prahy
Pražská 124, Benešov
Otevírací doba :
Po - Pá 8 - 16.00 hod
Detail pobočky

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

01.03.2012